It Is Past Time We Dump Our Failed Educational System.

Dette skriv Joseph W. Gauld på bloggen sin. Etter stor frustrasjon som lærar i den tradisjonelle skolen i USA starta han i 1966 privatskolen Hyde School. I denne skolen er fokuset på utvikling av elevens karakter viktigare enn det reint faglege.

Dagens system har hverken hjarte eller sjel. Det er kaldt og materialistisk, alle er overlatt til seg sjølv, i konkurranse mot kvarandre. Alle reformane har gjort lite frå eller til.

Skolen burde førebu elevane for livet, ikkje slik som systemet er i dag, der skolens oppgave først og fremst er å førebu elevane for vidare utdanning på universitet og høgskolar.

Kvar lærar burde ha  som utgangspunkt å finne det beste i kvar elev heller enn å fokusere på sitt fag og sitt pensum.

Meir frå bloggen hans her.