Torsdag 18. desember

På skolen får vi karakterer, ikke kunnskap. På skolen lærer vi å mislike lærerne, ikke å lære. Vi lærer at det å stå opp om morgenen er mindre viktig enn det å kunne nye ting. Vi blir rangert etter tall. Tall som betyr mer enn det vi faktisk har lært. Vi blir satt inn i et system der timene blir styrt av eksamen. Hvor eksamen igjen er skolenes nirvana. Alle timene blir tilrettelagt for eksamen. Alle timene blir tilrettelagt for oppgave 3b på side 140. Hvis det er noe som ikke kommer på prøven, trenger vi ikke å lære det. Det er viktigere å få noe overstått enn faktisk å lære det. Vi lærer ikke for dørene utenfor skolen. Vi lærer for ett tall, ikke fremtiden.

Vi lærer for stryk.

DIN FREMTID (15)