«Flink Pike» skrev til Si ;D 2. juli om at alt arbeid gjennom tre år kan bli ødelagt av en dårlig eksamensdag. Eksamen må fjernes. Eksamen er blitt brukt som vurderingsform siden middelalderen. Siden den tid har vi sluttet å brenne hekser på bålet, atomer er funnet og velferdsstaten er bygget. Men eksamen består.

I gamle dager handlet kunnskap om å kunne gulpe opp mest mulig pugget vitenskap. Derfor eksamen. I dag har vi internett og oppslagsverk. Kunnskap i dag må handle om hvor gode vi er til å anvende vitenskapen vi finner i kildene. Eksamen passer ikke den moderne skolen i det hele tatt. Alle elever fortjener å vise hva de faktisk kan i stedet for å få drømmene knust etter fem timer i en svett gymsal. Sosialistisk Ungdom foreslår nå å fjerne alle eksamenene fra skolen. I stedet vil vi innføre mappevurdering der du må vise hva du kan gjennom hele året. Elevorganisasjonen er også enig.

Skolen kan bli bedre, men kun om vi legger fra oss middelalderens eksamen. Skal vi få til det, må dere som elever kreve en mer rettferdig skole.

Onsdag 8. juli

NICHOLAS WILKINSON (27), LEDER, SOSIALISTISK UNGDOM