Lørdag 29. august

Lærere, foresatte og familie må aldri gi opp. Tro på barnet ditt og tro på eleven din! Det finnes mange måter å lære ting på.

Drømmen kommer aldri til ham. Drømmen han tror skal komme, er ikke til stede i verden for ham. «Han kommer aldri til å bli intellektuell, han ligger langt bak!»

Gutten på syv år står her og kommer ikke videre. Alt var egentlig klart for neste dag på skolen, men det ble ikke noe av. Skolen ødela guttens drømmer og tanker for videre utdanning. Skolen plasserte ham i en lukket gruppe med fem andre tapere. De fant ut at gutten hadde dysleksi og spesifikke lærevansker. Null håp og ingen fremtid! Lekseplaner på laveste nivå, ikke noe læringstrykk. «Han må jo ikke føle noe press, det kan bli for mye for ham.»

Korpset knakk koden

Gutten startet i et skolekorps, vennlig presset av mamma. Der lærte han seg et instrument. Så klarte han å knekke koder, notenes og samspillets koder. Han ble smartere og klokere. Alt han lærte i skolekorpset kunne overføres til det han trengte på skolen. Overføringsverdi, mestringsfølelse og læringsglede! Han lærte å knekke matematikkens og lesingens koder. Endelig fikk han vist at han kunne noe. Han tok igjen klassekameratene intellektuelt og sosialt! Toppkarakterer i norsk, matematikk og naturfag!

Fjern stempelet!

I de første skoleårene ble gutten stemplet som dum, men det var han ikke! Skolen skal aldri stemple ham igjen. Det er heller han som nå sier fra hvis lærere stempler elever som dumme og ikke gir dem sjanser til å utvikle seg. Gutten vil vise at udugelige og inkompetente lærere er gledesdrepere og drømmeknusere! Skolekorpset og musikken reddet meg! Kanskje den kan hjelpe deg også? Alle får være med, ingen sitter på benken eller i et lukket rom. Lærere, foresatte og familie må aldri gi opp. Tro på barnet ditt og tro på eleven din! Det finnes mange måter å lære ting på! Hvis de voksne stempler barna som dumminger, så blir barna automatisk dumme! Gi dem en sjanse.

OSLO-GUTT (16)